Adıyaman Üniversitesi

Öğrenci Bilgi Sistemi
   


 
English 21 Mart 2018 Çarşamba


Öğrenci No
Şifre
Sayıların Toplamı
 
 
 
  Şifremi Unuttum


Oturum Açmak İçin Kalan Süre
 
 Bütün öğrencilerimiz, kendi otomasyon sistemlerinden elektronik imzalı öğrenci belgesi ve transkript alabileceklerdir. Belge talep kılavuzu için tıklayınız.Ayrıca öğrenci belgesi e-imzalı olarak E-devlet'ten; ıslak imzalı olarak ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu Bölüm Sekreterliğinden ya da Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınabilir.
  • BURS BAŞARI KRİTERİNDE DEĞİŞİKLİK

Her eğitim kurumu kendi kriterini kendi kurullarında belirlediği için eğitim kurumları arasında standart bir başarı kriteri oluşturulamamıştır. 667 sayılı KHK ile kapatılan okulların öğrencileri ile ilgili her türlü karar almaya Yükseköğretim Kurulu yetkilendirilmiştir.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu 02.11.2016 tarihli toplantısında başarı kıstasını belirlemiştir. Kurumumuz Yönetim Kuruluda 29.11.2016 tarih ve 906/9845 sayılı kararı ile kapatılan okul öğrencilerinin başarı durumları hakkında Yükseköğretim Kurulu değerlendirmesini benimseyerek 4’lüksistem üzerinden genel not ortalaması 2 ve üzeri olan öğrencilerin başarılı olarak değerlendirilmesini kabul etmiştir.

Kurumumuzca öğrenci bilgileri YÖKSİS’ ten takip edilecektir.


*** Otomasyon Şifresiyle sisteme giremeyen öğrenciler Giriş Sayfasında bulunan "Şifremi Unuttum"dan yeniden şifre almaları gerekmektedir.