Adıyaman Üniversitesi
Bologna Bilgi Sistemi
 AKTS Kataloğu  
  • Kurumsal Bilgiler
  • Akademik Birimler
  • Öğrenciler İçin Genel Bilgi
  • Diploma Eki
  • Erasmus Beyannamesi (İngilizce)
  • Ulusal Yeterlilikler
  • Bologna Süreci
  • Resim Galerisi

 
 AKTS VE TYYÇ KATALOĞU NEDİR ?

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) ifade eden bir değerdir.

Bologna Süreci’nin Türkiye’de uygulanması aşamasında, AKTS en önemli çalışma alanlarından biridir. Son yıllarda, Türkiye’deki birçok üniversite kendi kredi ve notlandırma sistemlerini AKTS prensiplerine uyumlaştırma çalışmalarını yoğunlaştırmış durumdadırlar.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), Avrupa Birliği (AB) tarafından 2000 yılında yayınlanan Lizbon Stratejisi hedefleri ve ülkemizin 2001 yılında dahil olduğu Bologna Süreci hedeflerine yönelik olarak, Bologna Süreci'ne üye ülkelerin yükseköğretim sistemlerinde şeffaflık, tanınma ve hareketliliği artırma amaçlarıyla 2010 yılına kadar oluşturmayı taahhüt ettikleri "yükseköğretim alanında ulusal yeterlilikler çerçevesi geliştirme"yi ifade etmektedir. Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi, ulusal ve uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen yeterliliklerin belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. Bu sistem aracılığıyla, yükseköğretimde tüm yeterlilikler ve diğer öğrenme kazanımları açıklanabilir ve tutarlı bir şekilde birbiri ile ilişkilendirilebilir.

Adıyaman Üniversitesi, Bologna Süreci’ne uyumlu olarak oluşturulan akademik programları ve Adıyaman Üniversitesi’nin eğitim anlayışı ile hedefleri hakkında ayrıntılı bilgi vermek amacıyla AKTS ve TYYÇ Kataloğu’nu özel olarak hazırlamıştır. AKTS ve TYYÇ Kataloğu’nda, derslerin AKTS kredileri, öğrenci iş yükleri, değerlendirme süreçleri ve bunlarla ilgili tüm bileşenler adım adım açıklanmıştır.

AKTS ve TYYÇ Kataloğu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen Ulusal Yeterlilikler ile Bologna Süreci uygulamalarını birleştiren bir bilgi paketidir.

Bu bilgi paketinin yararlanıcıları, öğretimi yapılan akademik programlarla ilgili bilgilere ulaşabilmenin yanı sıra, hem Adıyaman’da hem de Adıyaman Üniversitesi’nde eğitim-öğretimin dışındaki öğrenci yaşamıyla ilgili pratik bilgiler de edinebileceklerdir.

* İngilizce olarak hazırlanan Diploma Eki, bütün öğrencilerimize mezuniyetlerinde ücretsiz ve talep edilmeden verilmektedir.
Altınşehir Mah. Atatürk Bulvarı No:1/C 02040
 Copyright ©Proliz Yazılım