Adıyaman Üniversitesi
Öğrenci Bilgi Sistemi
 
 

Sevgili Öğrencilerimize Önemle Duyurulur

2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Normal Program Süresinde Mezun Olamayan (Ek Süre Öğrenim Gören) Öğrencilerin Katkı Payı / Öğrenim Ücretinin yanı sıra ödedikleri Kredi Başına Ücretler

7 Nisan 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29319 KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6637                                                                                                         Kabul Tarihi: 27/3/2015

MADDE 20 – 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinin (ç) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç. Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık ön lisans ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti alınır. Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı alınır. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim sürelerinde lisansüstü programlardan mezun olamayan öğrencilerden de bu madde hükümlerine göre katkı payı alınır.”

MADDE 21 – 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 71 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 2014-2015 eğitim-öğretim yılı için öğrencilerden tahsil edilmiş öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücretlerini aşan kısmı, talep edilip edilmediğine bakılmaksızın ilgililere red ve iadeler gelir kaleminden iade edilir.”

maddesine istinaden iade edilecektir. Kredi başına fazla ücret yatıran öğrencilerimizin fazla yatırdıklarına ilişkin banka dekontları ve başvuru formuyla birlikte 11.05.2015 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Harç İade Formu için tıklayınız.

Görüntülenme Sayısı: 42

 

Öğrenci belgelerinizi e-devlet şifrenizle e-devlet üzerinden alabilirsiniz.


Kullanıcı Adı : Öğrenci numaranız
Şifre : T.C. Kimlik Numaranızın ilk 5 karakteri olarak güncellenmiştir.


 
28 Mayıs 2015 PerşembeKullanıcı Adı
Şifre
Dil/Language
Sayıların Toplamı
 
   
  Şifremi Unuttum