Adıyaman Üniversitesi
BOLOGNA Bilgi Sistemi
 Diploma Eki  
 • Kurumsal Bilgiler
 • Akademik Birimler
 • Öğrenciler İçin Genel Bilgi
 • Diploma Eki
 • Erasmus Beyannamesi (İngilizce)
 • Ulusal Yeterlilikler
 • Bologna Süreci
 • Resim Galerisi

 
  Diploma Eki

Diploma Eki (DE), yüksek öğretim diploması ile birlikte verilen ve alınan eğitimin seviyesini, içeriğini ve statüsünü standart bir şekilde tamamlayan bir belgedir.

Uluslararası Yükseköğrenim alanında Avrupa Kredi Transfer Sistemi’nin (AKTS) önemli bir belgesi olan Diploma Eki, üniversite mezunlarının aldıkları eğitimin diğer ülke ve eğitim sistemlerinde tanıtılmasına yardımcı olmakta, aynı zamanda mezunun aldığı akademik derece, düzeyi, içeriği ve mesleki yetkinlikler hakkında detaylı bilgi vermektedir.

Diploma Eki, ulusal kurumlar tarafından, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir. Bu üç kurumun organize ettiği bir ortak kurul tarafından denenmiş ve geliştirilmiş olan bu şablon, Avrupa Birliğinin tüm resmi dillerinde düzenlenmiştir

Adıyaman Üniversitesi, 16 Mayıs 2011 tarihinde Diploma Eki (Diploma Supplement) belgesinin uygunluk onayını YÖK’ten almıştır. Anılan tarihten itibaren mezun olan bütün öğrencilerine İngilizce Diploma Eki'ni ücretsiz ve otomatik olarak vermektedir.

Diploma Eki, aşağıdaki öğelerin ifade edildiği sekiz bölümden oluşur:
1. Diploma Ekini hak etmiş olan kişinin kimliği
2. Diploma Ekini hak etme nedenini teşkil eden, kazanılmış yeti
3. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin düzeyi
4. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin içerik ve sonuçları
5. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin işlevi
6. Ek bilgiler
7. Diploma Ekinin resmî tasdiki
8. Ulusal yüksek öğrenim sistemi hakkında bilgi

Her sekiz bölümün de doldurulması gerekmektedir. Bilgi sağlanmayan (boş bırakılan) bir bölüm olursa, niçin bos bırakıldığına dair açıklama sağlamak gerekir.

Diploma Eki Ne Değildir?

 • Bir özgeçmiş (CV) değildir.
 • Transkript (not çizelgesi) veya diploma yerine geçmez.
 • Kendiliğinden akademik veya meslekî tanınmayı garantileyen bir belge değildir.

Diploma Ekinin Öğrencilere Sağladığı Kazanımlar Nedir?

 • Yurtdışında daha okunabilir ve mukayese edilebilir bir diploma
 • Öğrencinin akademik güzergâhının ve yurtdışında edindiği yeti ve becerilerin tam bir tarif
 • Öğrencinin başarı ve yetilerinin nesnel ve âdil değerlendirmesi
 • Geleceğe yönelik olarak yurtdışında iş ve eğitim olanaklarına daha rahat ulaşma olanağı

Diploma Ekinin Yüksek Öğretim Kurumlarına Sağladığı Kazanımlar Nedir?

 • Akademik ve meslekî tanınmayı artırarak eğitimde verilen yetileri saydam kılar.
 • Ulusal ve kurumsal bağımsızlığı korurken aynı zamanda bütün Avrupa'da benimsenen bir ortak çerçeveye aidiyeti sağlar.
 • Verilen eğitimin farklı bir eğitimsel bağlamda kavranıp anlaşılabilmesini sağlayarak doğru değerlendirmeye alınmasına vesile olur.
 • Kurumun yurtdışında adının yaygınlaşmasına yol açar.
 • Kurumun mezunlarının ulusal ve uluslararası çerçevede iş bulma olanaklarını artırır.
 • Kurumların idarî birimlerine diplomaların içerik ve transfer edilebilirliğine ilişkin tekrar tekrar sorulan bir dizi soruya kendiliğinden cevap vererek zaman kazandırır.

Diploma Eki Ne İçin Gereklidir?

Bugün tüm dünyada yeni diploma ve sertifikasyon şekilleri gelişmekte; hızla değişen iktisadî, siyasal ve teknolojik gelişmeler karşısında ülkeler öğrenci başarı değerlendirme tarz ve eğitim sistemlerini sürekli olarak değiştirmektedir. Sayıları hızla artan hareketli yurttaşlar, yeti ve becerilerinin âdil değerlendirmesini talep etmektedir. Yeti ve becerilerin tanınmaması ya da yanlış veya eksik değerlendirilmesi küresel bir sorun haline gelmiştir. Orijinal diploma ve diğer belgeler kendi başlarına yeterli açıklayıcı bilgi arz etmediklerinden dolayı, ayrıntılı ek açıklama tedarik etmeden bir diplomanın düzey ve işlevini kabul ettirmek son derece güç hal almıştır.

Diploma Eki bu zorluklara cevaben üretilmiştir:

 • Yüksek öğretimde saydamlık sağlar.
 • Diploma gibi eğitim belgelerinin süratle dikkate alınmasını sağlar.
 • Hareketliliği kolaylaştırır; yaşamboyu eğitimi ulaşılabilir kılar.
 • Sahip olunan diploma ve beceriler hakkında âdil, güvenilir ve yetkin bilgi verir.

Diploma Eki hakkında daha fazla bilgiye aşağıda adresi verilen Avrupa Komisyonun web sayfasında bulabilirsiniz. http://ec.europa.eu/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_en.html

İlgili Kişiler

Prof. Dr. Seyit TEMİR
Adıyaman Üniversitesi AKTS/DE Kurum Koordinatörü

0 416 223 38 00
seyittemir@adiyaman.edu.tr


Uzman Selin ENGİN

Adıyaman Üniversitesi Bologna Koordinatörü

0 416 223 38 00/2495

sakbay@adiyaman.edu.tr


Nursel ÇİTİL

Adıyaman Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkan. V.

0 416 223 38 16

0 416 223 38 00/2211

Fax : 0 416 223 38 36

ncitil@adiyaman.edu.tr


Altınşehir Mah. Atatürk Bulvarı No:1/C 02040
 Copyright ©Proliz Yazılım