Adıyaman Üniversitesi
Bologna Bilgi Sistemi
 Üniversite Hakkında  
  • Kurumsal Bilgiler
  • Akademik Birimler
  • Öğrenciler İçin Genel Bilgi
  • Diploma Eki
  • Erasmus Beyannamesi (İngilizce)
  • Ulusal Yeterlilikler
  • Bologna Süreci
  • Resim Galerisi

 
 Üniversitemiz, 1 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı Kanun’la kuruldu. 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“EK MADDE 68- Adıyaman’da Adıyaman Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

• Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlıyken, adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Adıyaman Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi,  Eğitim Fakültesi ile İnönü Üniversitesi’ne bağlıyken, adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesinden,

• İnönü Üniversitesi’ne bağlıyken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan  Sağlık Yüksekokulundan,  

• Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlıyken, adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Besni Meslek Yüksekokulu ve Gölbaşı Meslek Yüksekokulu ile İnönü Üniversitesi’ne bağlıyken, adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Harran Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Kahta Meslek Yüksekokulu’ndan,

oluşur.

 

FAKÜLTELER

Devlet Konservatuvarı

Diş Hekimliği Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

İktisadi ve İdr.Bil.Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Teknoloji Fakültesi

Tıp Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi

ENSTİTÜLER

Fen Bilimleri Ensititüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

YÜKSEKOKULLAR

Sağlık Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Besni Meslek Yüksekokulu

Gölbaşı Meslek Yüksekokulu

Kahta Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri MYO

 
Altınşehir Mah. Atatürk Bulvarı No:1/C 02040
 Copyright ©Proliz Yazılım