Adıyaman Üniversitesi
BOLOGNA Bilgi Sistemi
 AKTS Kataloğu  
Kurumsal Bilgiler
Kurumsal Bilgiler
Yönetim
Üniversite Hakkında
Bologna Komisyonu
İletişim
Akademik Birimler
Akademik Birimler
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Öğrenciler İçin Genel Bilgi
Öğrenciler İçin Genel Bilgi
Şehir Hakkında
Kampüs
Yemek
Sağlık Hizmetleri
Spor ve Sosyal Yaşam
Öğrenci Toplulukları
Faydalı Telefon Numaraları
Dil Dersleri
Uluslararası Programlar
Diploma Eki
Diploma Eki
Diploma Eki
Yüksek Lisans Diploma Eki Örneği
Lisans Diploma Eki Örneği
Ön Lisans Diploma Eki Örneği
Diğer
Diğer
Akademik Takvim
Duyurular
Yönetmelik/Yönergeler
66 Soruda Bologna Süreci Uygulamaları

 
 AKTS ve TYYÇ KATALOĞU nedir?

 

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) ifade eden bir değerdir.

Bologna Süreci’nin Türkiye’de uygulanması aşamasında, AKTS en önemli çalışma alanlarından biridir. Son yıllarda, Türkiye’deki birçok üniversite kendi kredi ve notlandırma sistemlerini AKTS prensiplerine uyumlaştırma çalışmalarını yoğunlaştırmış durumdadırlar.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Avrupa Birliği (AB) tarafından 2000 yılında yayınlanan Lizbon Stratejisi hedefleri ve ülkemizin 2001 yılında dahil olduğu Bologna Süreci hedeflerine yönelik olarak, Bologna Süreci'ne üye ülkelerin yükseköğretim sistemlerinde şeffaflık, tanınma ve hareketliliği artırma amaçlarıyla 2010 yılına kadar oluşturmayı taahhüt ettikleri "yükseköğretim alanında ulusal yeterlilikler çerçevesi geliştirme" yi ifade etmektedir. Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi, ulusal ve uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen yeterliliklerin belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. Bu sistem aracılığıyla, yükseköğretimde tüm yeterlilikler ve diğer öğrenme kazanımları açıklanabilir ve tutarlı bir şekilde birbiri ile ilişkilendirilebilir.

 Altınşehir Mah. Atatürk Bulvarı No:1/C 02040
 Copyright ©Proliz Yazılım