Müfredat Dersleri
Fakülte
Bölüm
Program
Müfredat
Dönem / Sınıf   / 
#Ders KoduDers AdıT+UKrdAKTSZrn/Seç 
BİY 601ATIK SULARIN HİDROBİYOLOJİK ETKİLERİ3+0310S 
BİY 602LİMNOLOJİK YÖNTEMLER3+0310S 
BİY 603SIĞ GÖLLERİN BİYOLOJİSİ 3+0310S 
BİY 604SULAK ALANLARIN EKOLOJİSİ3+0310S 
BİY 606HÜCRE MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ II3+0310S 
BİY 608GENETOKSİSİTE TESTLERİ3+0310S 
BİY 610ALLELOPATİ3+0310S 
BİY 612BİTKİ PİGMENTLERİ VE İŞLEVLERİ3+0310S 
BİY 613BALIK FİZYOLOJİSİ VE TOKSİKOLOJİSİ3+0310S 
BİY 614HÜCREDE REDOKS HOMEOSTAZI VE HABERLEŞME3+0310S 
BİY 615PROTEİN SAFLAŞTIRMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ3+0310S 
BİY 616BÖCEK HORMONLARI3+0310S 
BİY 617BÖCEK ÜRETİMİ3+0310S 
BİY 619BİYOLOJİK VERİLERİN İSTATİKSEL ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ3+0310S 
BİY 622TOKSİKOLOJİDE MODERN ORGANİZMALAR VE BİYOİNDİKATÖR TÜRLERİ3+0310S 
        
24 - 1/2
Toplam Kredi:66    Toplam AKTS :280